backside

Morning Run | 100 x 80 x 2 cm | 2021
Morning Run | 100 x 80 x 2 cm | 2021
Backside | 115 x 100 x 2 cm | 2011 (Private Collection)
Backside | 115 x 100 x 2 cm | 2011 (Private Collection)
The Red Ladies | 120 x 100 x 2 cm | 2019 (Private Collection)
The Red Ladies | 120 x 100 x 2 cm | 2019 (Private Collection)
Backside (Seaside) | 120 x 100 x 2 cm | 2014
Backside (Seaside) | 120 x 100 x 2 cm | 2014
Old and bored | 74 x 45 x 2 cm | 2018 (Private Collection)
Old and bored | 74 x 45 x 2 cm | 2018 (Private Collection)
Whale Watching | 70 x 50 x 2 cm | 2015 (Private Collection)
Whale Watching | 70 x 50 x 2 cm | 2015 (Private Collection)
View | 150 x 130 x 3 cm | 2016
View | 150 x 130 x 3 cm | 2016
Backside (Pooja and Raj) | 120 x 100 x 2 cm | 2014
Backside (Pooja and Raj) | 120 x 100 x 2 cm | 2014
Backside (Relaxing Time) | 60 x 60 x 2 cm | 2017
Backside (Relaxing Time) | 60 x 60 x 2 cm | 2017
Nude | 130 x 130 x 2 cm | 2014
Nude | 130 x 130 x 2 cm | 2014